top of page

Fysioterapi

Fysioterapeuterne i Vestegnens Sportsklinik undersøger og behandler alle typer af skader, uanset hvordan de er opstået. Vi behandler en bred vifte af befolkningen, lige fra almindelige motionister, til ambitiøse sportsfolk eller dem, som ønsker at opnå en sundere livsstil. Mange af vores klienter ønsker behandling, fordi de oplever smerte i hverdagen eller ifm. deres sport.

Hvordan fungerer fysioterapi?

I undersøgelsen udføres forskellige objektive og subjektive målinger, hvor formålet er at skabe det rette grundlag for din behandling, samt muligheden for at måle en effekt af din fremgang.

Det sidste led i undersøgelsen består i, at der i fællesskab udarbejdes en realistisk og individuelt tilpasset plan, hvor en klar målsætning er inkluderet. Denne plan danner grundlaget for et succesfuldt behandlingsforløb for dig.

Fysioterapi

Behandling og genoptræning

I behandlingen lægger vi stor vægt på, at en aktiv tilgang skaber de bedste forudsætninger for, at skaden eller smerten forsvinder og forbliver væk. Derfor spiller genoptræningen en stor rolle.

I genoptræningen lægges et stort fokus på kvalitet af udførelse i de enkelte øvelse, hvorunder frekvens, belastning og hastighed af den enkelte øvelse er helt centralt.

Behandlingsforløbets varighed afhænger af den smerteproblematik, du kommer med, og forsøges at stilles realistisk ud fra undersøgelsens fund.

Inden behandlingsforløbet afsluttes, vil vi sammen gennemgå en opfølgende undersøgelse, som skal sikre, at du kan vende tilbage til normal fysisk arbejdsfunktion, med mindst mulig risiko for, at problemet genopstår. Du får nogle anbefalinger til, hvordan du kan vedligeholde din forbedrede tilstand, og hvordan du kan fortsætte med at træne på egen hånd for at skabe og vedligeholde en sundhedsfremmende livsstil.

Det skal du være opmærksom på!

Vi kan ikke modtage henvisninger fra egen læge, hvilket betyder at du ikke kan få tilskud fra den offentlige sygesikring. Vi har dog taget højde for dette, og sat prisen for fysioterapi lavere end gennemsnittet, så alle har adgang til fysioterapi uden ventetid.

Selvom du ikke kan få tilskud fra den offentlige sygesikring, kan du stadig få tilskud fra Sygesikringen Danmark, Danica eller Pensam, ellers hvis du har anden sundhedsforsikring, der dækker fysioterapi uden ydernummer.

Der bliver lovpligtigt journalført alle handlinger, undersøgelsesfund og interventioner, og disse opbevares forsvarligt i min. 5 år. Vi bruger ikke personfølsomme data som CPR-nummer, jf. pkt. 1, fordi vi ikke journalfører til MinSundhed. Du kan få udleveret journaludskrift v. efterspørgsel .

bottom of page